TERMINY ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH:

  • 17.10.2018 r.

 

Zajęcia adaptacyjne są dobrą propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem, a zwłaszcza dla tych, które trudno aklimatyzują się w nowych sytuacja. Celem spotkań jest m.in. ułatwienie maluchom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Przedszkole jest pierwszą poważną zmianą w życiu dziecka, dlatego bardzo często jest źródłem stresów i napięć, zarówno dla niego samego, jak i dla rodziców. Głównym założeniem zdjęć adaptacyjnych w przedszkolu jest zmniejszenie stresu związanego z nową sytuacją i nowym otoczeniem oraz przyzwyczajenie do hałasu, obecności innych dzieci i osób dorosłych.

Główne cele zajęć adaptacyjnych:

– ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkole / dom,
– oswojenie dzieci z nowym otoczeniem i pracownikami przedszkola,
– tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania,
– pokonywanie lęku, nieśmiałości i poczucia niepewności,
– uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi dziećmi,
– wdrażanie do zgodnej zabawy i samodzielności,
– zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolu.

W czasie zajęć adaptacyjnych prowadzone będą:

– zabawy integracyjne, umożliwiające zapoznanie się z rówieśnikami i wzbudzenie pozytywnych emocji,
– zabawy ruchowe w kole,
– zabawy z wierszykami i rymowankami,
– zabawy plastyczne,
– zabawy muzyczno – ruchowe ze śpiewem, tańcem i instrumentami muzycznymi,
– zabawy z chustą animacyjną,
– wspólne czytanie książek,
– zabawy relaksacyjne,
– gimnastyka,
– zabawy dowolne.